Word ook keatskammeraat!


We weten dat een hoop mensen het kaatsen in Reduzum een warm hart toedragen. Voor al deze kaatsliefhebbers, particulier of bedrijf, biedt de verening K.F. Jan Reitsma Reduzum de mogelijkheid om keatskammeraat te worden.

Wat houd Keatskammeraat nu eigenlijk in?

Voor een jaarlijkse inleg van minimaal € 25,– per jaar steunt u onze vereniging. Ons eerste doel is om hiermee de jaarlijkse merkepartij te bekostigen. Echter natuurlijk kunnen we, mocht de ruimte er zijn, deze
financiële steun ook gebruiken voor aanschaf van materialen voor bijvoorbeeld trainingsartikelen.
Maar er kan ook iets anders van georganiseerd worden, denk aan een leuke kaatsclinic voor dorpsgenoten.
Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de jeugd hiervan kan meeprofiteren.

 

Wat houd dit voor u in?
Uw naam komt te staan op het prachtige nieuwe keatskammeraatbord, welke komt te hangen in de sportQlubb. Deze naam kunt u zelf opgeven middels onderstaand formulier.
Tevens wordt uw naam vermeld in het programma boekje van de Merkepartij, hierbij kunt u ook een vermelding doen van bijvoorbeeld uw website en/of telefoonnummer. Ook dit kunt u opgeven middels onderstaand formulier.
Wilt u uw naam liever niet op het bord of in het programmaboekje hebben dan kunt u dit hier ook op aangeven, door bijvoorbeeld NVT op te schrijven.

U geeft de vereniging een machtiging om jaarlijks minimaal € 25,– van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging is doorlopend tot wederopzegging.
Wederopzegging kan via het bestuur van de kaatsvereniging jaarlijks voor 1 januari. Bij opzegging na 1 januari bent u dat jaar nog Keatskammeraat. Het bedrag wordt jaarlijks in oktober van uw bankrekening afgeschreven.

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand schrijven, dan kunt u een email sturen aan kvjanreitsma@gmail.com 


Allereerst hartelijk bedankt voor uw steun aan onze vereniging,
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommissie K.V. Jan Reitsma


Download formulier sponsering Keatskammeraat

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kaatsvereniging “K.V. Jan Reitsma” te Reduzum, om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven.
Hoogte van dit bedrag € 25,– of een hoger bedrag namelijk € …..…..,–
Het bedrag zal in oktober van uw rekening worden afgeschreven
Bank/gironummer : ……………………………………………………………………………………………
Tenaamstelling van het rekeningnummer waarvan het bedrag dient te worden afgeschreven:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondertekend
Datum………………………………………Plaats…………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………………………………………………………….
Naam Keatskammeraat K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding op het Keatskammeraat bord is:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam Keatskammeraat Merkepartij K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding in het Merkepartij programmaboekje is:
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel nummer………………………………………………………………………………………………………………………..
Graag dit formulier inleveren bij Myja Zijlstra (Haedstrjitte 48) of mailen aan
kvjanreitsma@gmail.com
Namens K.V. Jan Reitsma…..Heel erg bedankt.