Nieuws


27 april
Wat een ontzettend mooi kaatsdag hebben wij gehad. De eerste ledenpartij voor de jeugd is een feit. Geen lintjes maar prijzen werden er uitgedeeld. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Multiservice Roorda.

Eerste wedstrijd, betekent eerst loten om mooi parturen te maken. Deze wedstrijd hebben wij, als Jeugdbestuur besloten om de oudere welpen te combineren met een jongere welp. Ze vallen namelijk allemaal onder de categorie welpen (je bent 3 jaar lang welp). We hebben dit ook gedaan zo dat de oudere welpen hun maatjes konden coachen. Dit is zeker gebeurd. Mooi om te zien. Wij, als Jeugdbestuur, gaan evalueren of we dit voortzetten of dat we de groep gaan splitsen, mits er genoeg deelname is.

Het was een mooi dag, waar zelfs de kleuren oranje en rood/wit/blauw te zien waren. Tevens willen we ons dank uiten aan onze kransencommissie, veldleggers en ouders die ons hebben geholpen.
Uitslag en foto's :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2948584955360545&id=1658326751053045

 

 


25 april
Hallo jeugdleden (ouders en verzorgers), Training Morgen hebben we weer training, 18:30 aanwezig zijn en dan gaan we 18;45 weer los. Daarna hebben we twee weken vakantie, tijdens deze vakantie zijn er geen trainingen. Op 17 mei gaan we weer verder en dan zijn ook de kabouters van harte welkom op het veld (18:45 tot 19:15).Competitie

As dinsdag is het Koningsdag en omdat het een feestdag is, is er 's avonds geen competitiekaatsen. Dinsdag 18 mei pakken we dit weer verder op.

Ledenpartij

As dinsdag 27 april 2021 hebben we onze eerste Jeugdpartij Keningskeatsen, deze wordt mede mogelijk gemaakt door Multiservice Roorda, ons dank gaat uit naar deze sponsor. Wij willen om 10:00 beginnen, graag iets eerder aanwezig zijn. Er is geen inleg.

Voor diegene die mee doen aan deze ledenpartij, jullie mogen uiteraard in Oranje kleuren op het veld verschijnen.

Daarnaast houden we ons aan de coronaregels, zie huidige maatregelen noc*ncf. Belangrijkste zijn:

- heb je klachten, blijf dan thuis,

- bij binnenkomst, graag je handen desinfecteren,

- ouders mogen helaas niet op het veld komen kijken

- aangezien we niet gebruik kunnen maken van de kantine/sportbar, vragen wij aan jullie zelf wat eten en drinken mee te nemen.

Belangrijk

Wij maken veel foto's voor onze website en social media pagina's. Als u bezwaar heeft dat wij uw kind op de foto zetten en plaatsen op internet, wilt u dat aangeven.

Mochten er vragen zijn dan horen wij deze graag.


21 april
Gisteravond hebben we de eerste twee wedstrijden gespeeld voor de Kaphûs competitie. Wat hebben we het getroffen met het weer, wat hebben we spannende wedstrijden gezien. Mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Kaphûs.


20 april
Hoi keatsers en minsken die (wer)ris it keatsen besykje wolle,
Moarn (woansdei 21 april) starte we mei it seizoen foar de senioaren.Wolst ek mei traine? Stjoer Hans Brinksma jûn of moarnier efkes in appke en kom uterlik 18.30 op it keatsfjild. (Efkes mei traine is super handich en ferstannich om wer wat yn it ritme te kommen.!) Elts die in potsje keatse wol kin 19.30 nei it fjild komme en harren der dan by Piet Brouwer melde.Fansels hâlde we ús oan de no jildende corona-rigels. Dat betsjut dat we yn groepkes fan maksimaal fjouwer traine en in potsje spylje. Mar ek sa kin we al moai in start meitsje! Oant sjen op it keatsfjild...


11 april
Wat een geslaagde middag. Opening kaatsseizoen is een feit. Het weer zat toch mee. Een paar hageltjes maar ook de zon kwam wel te voor schijn. Kaatsteam PuurPassie verzorgde een mooie clinic. Eerst een gezamenlijke warming-up, daarna werden de kinderen in groepjes gedeeld. Opslaan, uitslaan, keren etc. Alles kwam aanbod deze middag. En als afsluiter lekkere warme chocolademelk. Bedankt Puur Passie, jullie succes met jullie kaatsseizoen. Ouders en bestuursleden bedankt.

  • Maandag starten we met de trainingen (kabouters starten 17 mei), graag 18:30 aanwezig zijn.
  • Dinsdag starten we met competitiekaatsen. Hier graag 18:30 aanwezig zijn.
    We hopen op een sportief seizoen.

Maart 2021
Geachte toekomstige Keatskammeraat,

 

Wat geweldig dat u onze club wilt steunen door keatskammeraat te worden.
Wat houd Keatskammeraat nu eigenlijk in?

Voor een jaarlijkse inleg van minimaal € 25,– per jaar steunt u onze vereniging. Ons eerste doel is om hiermee de jaarlijkse merkepartij te bekostigen. Echter natuurlijk kunnen we, mocht de ruimte er zijn, deze
financiële steun ook gebruiken voor aanschaf van materialen voor bijvoorbeeld trainingsartikelen.
Maar er kan ook iets anders van georganiseerd worden, denk aan een leuke kaatsclinic voor dorpsgenoten.
Natuurlijk is het ook de bedoeling dat de jeugd hiervan kan meeprofiteren.

Wat houd dit voor u in?
Uw naam komt te staan op het prachtige nieuwe keatskammeraatbord, welke komt te hangen in de sportQlubb. Deze naam kunt u zelf opgeven middels onderstaand formulier.
Tevens wordt uw naam vermeld in het programma boekje van de Merkepartij, hierbij kunt u ook een vermelding doen van bijvoorbeeld uw website en/of telefoonnummer. Ook dit kunt u opgeven middels onderstaand formulier.
Wilt u uw naam liever niet op het bord of in het programmaboekje hebben dan kunt u dit hier ook op aangeven, door bijvoorbeeld NVT op te schrijven.

U geeft de vereniging een machtiging om jaarlijks minimaal € 25,– van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging is doorlopend tot wederopzegging.
Wederopzegging kan via het bestuur van de kaatsvereniging jaarlijks voor 1 januari. Bij opzegging na 1 januari bent u dat jaar nog Keatskammeraat. Het bedrag wordt jaarlijks in oktober van uw bankrekening afgeschreven.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand schrijven, dan kunt u een email sturen aan kvjanreitsma@gmail.com of contact opnemen met Frank Koopmans, tel 06-36201795
Allereerst hartelijk bedankt voor uw steun aan onze vereniging,
Met vriendelijke groet,
Sponsorcommisie K.V. Jan Reitsma


Download formulier sponsering Keatskammeraat

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Kaatsvereniging “K.V. Jan Reitsma” te Reduzum, om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven.
Hoogte van dit bedrag € 25,– of een hoger bedrag namelijk € …..…..,–
Het bedrag zal in oktober van uw rekening worden afgeschreven
Bank/gironummer : ……………………………………………………………………………………………
Tenaamstelling van het rekeningnummer waarvan het bedrag dient te worden afgeschreven:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ondertekend
Datum………………………………………Plaats…………………………………………………………………
Handtekening……………………………………………………………………………………………………….
Naam Keatskammeraat K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding op het Keatskammeraat bord is:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam Keatskammeraat Merkepartij K.V. Jan Reitsma
De naamsvermelding in het Merkepartij programmaboekje is:
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Internet ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel nummer………………………………………………………………………………………………………………………..
Graag dit formulier inleveren bij Frank Koopmans of Myja Zijlstra (Haedstrjitte 48) of mailen aan
kvjanreitsma@gmail.com
Namens K.V. Jan Reitsma…..Heel erg bedankt.


Heren Hoofdklasse kaatsers komen op 16 augustus 2020 naar Reduzum!
Kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum vult het gat op de kaatskalender voor de Heren Hoofdklasse op 16 augustus 2020. Het ontvangen van het elitekorps van de kaatssport is voor zover bekend een primeur voor de kleine, maar enthousiaste, 116-jarige vereniging. MontageMarkt Grou (Sjoerd de Boer) en Agriland Assurantieadvies (Wilco de Boer) maken dit gebeuren financieel mogelijk. Covid 19 zorgde voor een grote scheuring in de toch al verkorte kaatskalender van 2020. Veel verenigingen gaven hun wedstrijden, vooral hoofdklassewedstrijden, terug.KV Jan Reitsma ziet dit juist als een kans om dit jaar ook eens de Heren Hoofdklasse, het elitekorps van de kaatssport, naar Reduzum te halen. Op 16 augustus 2020 is het zover. 10 partuur in Vrije Formatie staan dan op de lijst. Dat nadat vorig jaar, tijdens het 115-jarige jubileum, de Hoofdklasse Dames kaatsters al langskwamen.Vanzelfsprekend wordt deze wedstrijd georganiseerd met inachtneming van de geldende corona-richtlijnen. Dat betekent ook een maximum van 250 personen als toeschouwer.De entree voor die toeschouwers is echter wel volledig gratis! Dit alles kan niet zonder geweldige sponsors.De broers Sjoerd en Wilco de Boer waren meteen enthousiast om deze kans te omarmen. Met hun bedrijven MontageMarkt Grou (Sjoerd) en Agriland Assurantieadvies (Wilco) maken de broers De Boer dit sportieve festijn samen met de kaatsvereniging mogelijk.

Een boppeslach voor de kaatssport en Kv Jan Reitsma!

Wil je meer weten over onze doelstellingen,neem dan contact op met het bestuur.

 

Kaatsvereniging Jan Reitsma wil hierbij dan ook iedereen bedanken, wie het met ons mogelijk heeft gemaakt, op welke manier dan ook, om onze doelstellingen te behalen.