Nieuws

De parturen voor het kaatsseizoen 2018 zijn bekend!


Komen jullie ook naar de opening op zondag 15 april?


Steun Kaatsvereniging Jan Reitsma met de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Dat is winst voor ons en euro's voordeel voor jou! Daar kunnen we weer extra materiaal voor aanschaffen en leuke activiteiten mee organiseren! Doe de Jeugd Sponsor Munten die je ontvangt bij je boodschappen in de koker van ons bij de Poiesz supermarkt in Akkrum. Je mag de muntjes ook bij Frank, Myja of Joke in de brievenbus doen, dan zorgen zij dat ze in de koker komen. We rekenen op jullie steun!Competitiekaatsen

Schooljeugd

1e Anne Boukje Zijlstra en Mark van Dijk

2e Jitze Miedema en Nynke Boersma

 

Pupillen

1e Symen Miedema en Marit Bleeker

2e Rein Jonker en Ylse Zijlstra

 

Welpen

1e Lars Tijssen en Nadine Koopmans

2e Sale Jonker en Iris Zijlstra

 

Rabobank

Schooljeugd

1e Mark van Dijk en Anne Boukje Zijlstra

2e Jitze Miedema en Nora Zijlstra

 

Pupillen

1e Symen Miedema en Marleen Haarsma

2e Rein Jonker en Marit Bleeker

 

Welpen

1e Thijs van Dijk en Iris Zijlstra

2e Sale Jonker en Nadine Koopmans

Wat zijn wij een bevoorrechte kaatsvereniging! De opening van het kaatsseizoen geheel opgezet door #PuurPassie, met veel enthousiasme hebben de PC kaatsers de jeugd een clinic gegeven. #Puurpassie, ontzettend bedankt!


Download
Notulen jaarvergadering KV Jan Reitsma 2
Microsoft Word document 26.3 KB
Download
Notulen St Vrienden KV Jan Reitsma 2017.
Microsoft Word document 17.0 KB

2016 was voor ons een jaar met veel doelstellingen.

 

In de winter van 2015/2016 hebben wij bij verschillende fondsen subsidies aangevraagd voor een kaatsmuur; van het Tsjerkefûns Reduzum mochten wij € 2.000,00 ontvangen, van de Rabobank Heerenveen € 7.500,00 en van het Mienskipsfonds Provincie Fryslân nog eens € 7.500,00. Binnen een paar maanden hadden wij het geld bij elkaar, super dankbaar zijn wij deze fondsen. Door goede gesprekken op het Gemeentehuis in Leeuwarden mochten wij de vergunning snel ontvangen.

 

De kaatsmuur staat; nog niet helemaal af helaas, maar de jeugd kon er afgelopen zomer wel een balletje op slaan. Aankomend seizoen zal Leila Moufakkir ( Nederlands Kampioen) muurkaats lessen geven, in formatie van 4 (jeugd)leden tegelijk omdat er maar op één kant gespeeld kan worden. Het jeugdbestuur zal samen met Leila overleggen over hoe hier vorm aan zal worden gegeven.

 

Partuurtrainingen werden voorheen ook gegeven, dat hebben wij afgelopen seizoen weer opgepakt. Puur Passie, onder leiding van Peter Tolsma zijn bereid gevonden om dit op zich te nemen. Het waren een paar korte maar krachtige weken, het was mooi om te zien hoe Puur Passie trainingen gaf aan onze jeugdleden. De jeugdleden hadden er veel baat bij, daarom zal Puur Passie aankomend seizoen weer partuurtraining geven.

 

Er is een Facebook pagina aangemaakt en een website opgezet, deze zijn voor het kaatsseizoen 2016 in de lucht gegaan. Met behulp van Wilma van Marum is er een mooie en overzichtelijke site tot stand gekomen, welke veel wordt bekeken.

 

Jammer genoeg is er één doel niet bereikt dit jaar, training voor de dames. Het was moeilijk om trainers te vinden die dit aan durfden, maar wij hebben niet opgegeven. Anke Rinsma en Hans Brinksma zijn bereid gevonden om in het seizoen van 2017 de trainingen op zich te nemen. Inmiddels zijn ze samen een plan aan het opzetten; trainingsschema’s opstellen voor beginners en gevorderden.

 

Waar wij zeker ook trots op zijn is dat wij vanaf 2017 een  “Erkend Leerbedrijf” zijn, met als Praktijkopleider: Peter Tolsma. Zoals het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ( SBB) al zei; niet de minste en/of geringste praktijkopleider.

Wil je meer weten over onze doelstellingen, kom dan naar onze jaarvergadering op 5 april.

 

Kaatsvereniging Jan Reitsma wil hierbij dan ook iedereen bedanken, wie het met ons mogelijk heeft gemaakt, op welke manier dan ook, om onze doelstellingen te behalen.