Jeugd

       tiid 

Wedstriid         

16-apr

14:00

iepening

17-apr

18:30

1e training jeugd + ouderinfoavond

27-apr

10:00

keningskeatsen

7-mei

10:00

KNKB welpen jonges en famkes ôfdieling mei opstap

28-mei

10:00

strjitte keatsen

3-jun

13:00

regio keatsen jeugd

25-jun

10:00

ledenparty mei Wytgaard

9-jul

10:00

Ferrassingsparty

9-sep

13:30

Frije Federaasje

     
     

Junioren en senioren

 

19-apr

19:30

start kompetysjekeatsen

27-apr

13:00

Kening keatsen

21-mei

09:30

Molenpartij  bij iepening wynmûne

27+28-mei

18:30

Stjitte keatsen

18-jun

13:00

Eelke en Anne partij

14-jul

21:00

Nachtkeatsen

28-jul

19:00

Muorrekeats toernoai

2-sep

13:00

Sêfte bal merke PC

3-sep

10:00

KNKB hoofdklasse dames onbeperkt en 1e klas heren

17-sep

10:45

TeatsenPilot ‘Eerste fout is bepalend’ jongste jeugd (‘slaan op de bal’ mag).

Deze pilot liep bij de kabouters en welpen. In de aankomende ALV in maart 2024 wordt hier uitsluitsel over gegeven wat dit jaar leidend zal zijn. We houden jullie hier op de hoogte.

Doel : Er heerst snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal. Daarnaast moet beslist worden of er een slagbeweging wel of niet zichtbaar was. Werd er wel of niet op een bal geslagen? Dit kan eenvoudiger.  

Essentie:  De essentie is eenvoudig: de eerste fout telt! Een bal zit wel of niet, ongeacht of een perkspeler erop slaat met of zonder stuit. 1e fout telt. De bal is kwaad of niet, ongeacht of de speler op de bal slaat. 1e fout telt. 

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt niet geraakt. Punten naar perkpartij.  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt niet over de voorlijn. Punten naar perkpartij.  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt wel over de voorlijn. Punten naar perkpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt niet geraakt en valt voor het perk. Punten naar perkpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt niet over de voorlijn. Punten naar opslagpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt wel over de voorlijn. Kaats, kwaadslag of bovenslag. Bovenstaande voorbeelden gelden uiteraard ook voor een bal welke buiten iedere perklijn (zijlijn, achterlijn) gaat.  

–Bij een dreigende kwaadslag, de bal gaat hoog naar de zijlijn, kaatser probeert te retourneren mist en de bal valt kwaad. Kwaadslag.