datum

tiid

evenemint

foar wa

sponsor

12/14 apr.

 

Jubileumwykein It Amelân jeugd

groep 7−skoaljeugd

 

15 april

18.30

1e training jeugd en ynfojûn âlden

kabouters (gr3) , welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges, famkes

 

 

16 april

 

18.30

 

Start kompetysjekeatsen jeugd

kabouters (gr5), welpen, pupillen,

skoaljeugd

 

20 april

 

Jubileumútstapke jongste jeugd

kabouters (gr3) o.e.m groep 6

 

21 april

13.30

Keatsclinic jeugd mei Puur Passie

kabouters (gr3), welpen, pupillen, skoaljeugd,

jonges, famkes

Puur Passie

27 april

10.00

Keningskeatsen

kabouters (gr5), welpen, pupillen, skoaljeugd

Van der Meulen Installatietechniek

5 maaie

10.00

KNKB jonges A+B

jonges

Salaris Xpert

19 maaie

10.00

Strjittekeatsen

kabouters (gr5), welpen, pupillen, skoaljeugd

Cafe bar De Welp

23 juny

10.00

Ledepartij mei en yn Wytgaard

kabouters (gr5), welpen, pupillen, skoaljeugd

Electra Reduzum

14 july

10.00

Ferrassingspartij

kabouters (gr5), welpen, pupillen, skoaljeugd

Multiservice Roorda

7 sept.

13.30

Frije Federaasje

welpen, pupillen, skoaljeugd jonges en famkes

Ferskate

 

 

 

 

 

datum

tiid

evenemint

foar wa

sponsor

17 april

19.30

Start kompetysjekeatsen

jonges, famkes, junioaren en senioaren

 

24 april

18.45

Start training junioaren/

senioaren û.l.f. Frederik van Dijk

jonges, famkes, junioaren en senioaren

 

27 april

13.00

Keningskeatsen mei lytse en sachte bal

jonges, famkes, junioaren en senioaren

SF Bouw

12 maaie

13.00

Eelke en Anna partij lytse

en sachte bal

jonges, famkes, junioaren en senioaren

Werff talent

19 maaie

13.00

Strjittekeatsen

jonges, famkes, junioaren en senioaren

Cafe bar De Welp

2 juny

13.00

Molenpartij

jonges, famkes, junioaren en senioaren

Ferskate

29 juny

 

 

29 juny

11.00

 

 

17.30

HK manlju jubileum

 

 

Jubileumfeestje 120 jier KF Jan Reitsma

senioaren KNKB

 

 

alle leden en leafhawwers

Ferskate

12 july

21.00

Nachtkeatsen

jonges, famkes, junioaren en senioaren

Ibex Projects

19 july

19.00

Muorrekeatstoernoai

jonges, famkes, junioaren en senioaren

Timmer− en onderhoudsbedrijf

Klaas Hijlkema

31 aug.

13.00

Merkekeatsen sachte bal t.e.l.

jonges, famkes, junioaren en senioaren

 

1 sept.

10.00

KNKB 1e klasse manlju en froulju

senioaren KNKB

keatskammeraten

13 sept.

18.30

Finale muorre− en kompetysjekeatsen

jonges, famkes, junioaren en senioaren

 

15 sept.

10.15

Teatsen

jonges, famkes, junioaren en senioaren

FerskatePilot ‘Eerste fout is bepalend’ jongste jeugd (‘slaan op de bal’ mag).

Deze pilot liep bij de kabouters en welpen. In de aankomende ALV in maart 2024 wordt hier uitsluitsel over gegeven wat dit jaar leidend zal zijn. We houden jullie hier op de hoogte.

Doel : Er heerst snel onbegrip en discussie bij beginnende jonge kaatsers over het slaan op een bal. Daarnaast moet beslist worden of er een slagbeweging wel of niet zichtbaar was. Werd er wel of niet op een bal geslagen? Dit kan eenvoudiger.  

Essentie:  De essentie is eenvoudig: de eerste fout telt! Een bal zit wel of niet, ongeacht of een perkspeler erop slaat met of zonder stuit. 1e fout telt. De bal is kwaad of niet, ongeacht of de speler op de bal slaat. 1e fout telt. 

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt niet geraakt. Punten naar perkpartij.  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt niet over de voorlijn. Punten naar perkpartij.  

- De bal is voor (stuit), er wordt op geslagen, de bal wordt wel geraakt, komt wel over de voorlijn. Punten naar perkpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt niet geraakt en valt voor het perk. Punten naar perkpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt niet over de voorlijn. Punten naar opslagpartij.  

- De bal dreigt voor te gaan (boogbal jeugd), er wordt op geslagen (‘yn ’e flecht’), de bal wordt wel geraakt en komt wel over de voorlijn. Kaats, kwaadslag of bovenslag. Bovenstaande voorbeelden gelden uiteraard ook voor een bal welke buiten iedere perklijn (zijlijn, achterlijn) gaat.  

–Bij een dreigende kwaadslag, de bal gaat hoog naar de zijlijn, kaatser probeert te retourneren mist en de bal valt kwaad. Kwaadslag.