Jeugdzaken


Elk seizoen wordt er door een aantal vrijwilligers trainen gegeven aan de jeugdleden. De trainingen zijn voor alle jeugdleden op maandagavond. Aanspeekpunt voor de trainingen is Annie van Dijk tel: 06 22748213

 

De trainers:

 

Marco Zijlstra

Alfred Postma

Nora Zijlstra

Melle Fopma

Simon Sjouke Zijlstra

Brent Tijssen

Hans Brinksma

 

Reserve: Andre Zijlstra en Annie van Dijk

 

De trainingen beginnen om 18:30 uur en voor de categorie vanaf de schooljeugd om 19.30 uur. 

 

Probeer altijd een kwartier voor de training aanwezig te zijn zodat de training op tijd kan beginnen. Lukt het niet om bij de training aanwezig te zijn, neem dan contact op met je trainer om je af te melden. Na afloop help je de trainer mee om de trainingsattributen op te ruimen.

 

Training voor de afdelingsparturen worden in overleg met de jeugd gegeven.

 

Leeftijdscategorie 2024

De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld in de volgende categorieën:

 

Categorie Leeftijd 
Welpenmeisjes en -jongens 2013 en 2014 
Pupillenmeisjes en -jongens 2011 en 2012 
Schoolmeisjes en -jongens 2009 en 2010
Meisjes en jongens 2006, 2007 en 2008

 

Jeugdbestuur

 

In 2007 is door het bestuur van K.F. Jan Reitsma, Reduzum het jeugdbestuur ingesteld. Deze behartigt alle kaatsactiviteiten voor de jeugd in samenwerking met het bestuur.

 

Doel:

Het algemene doel is de jeugd van Reduzum en en omliggende dorpen te betrekken bij het kaatsen. Elk kind krijgt de gelegenheid het kaatsspel te leren. De kinderen die lid worden krijgen trainingen, wedstrijden en activiteiten aangeboden om zo de kaatssport met plezier te kunnen beoefenen. Er wordt naar gestreefd ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte/motivatie te begeleiden in de vereniging, op regioniveau en op KNKB-niveau.

 

Het jeugdbestuur:

Annie van Dijk ( voorzitter)

Janneke Tijssen ( secretaris)
Andreas Moos

Andre Zijlstra

Anique Veenje

Margreet Vrieswijk

Andreas Moos