Jeugdzaken


Elk seizoen wordt er door een aantal vrijwilligers trainen gegeven aan de jeugdleden. De trainingen zijn voor alle jeugdleden op maandagavond. Aanspeekpunt voor de trainingen is Annie van Dijk tel: 06 22748213

 

De trainers:

 

Wiebe Minnesma

Marco Zijlstra

Alfred Postma

Nora Zijlstra

Melle Fopma

Simon Sjouke Zijlstra

Brent Tijssen

Ilse Zijlstra

Hans Brinksma

 

Reserve: André Zijlstra en Annie van Dijk

 

De trainingen beginnen om 18:30 uur en voor de beginners om 18.45 uur.

 

Probeer altijd een kwartier voor de training aanwezig te zijn zodat de training op tijd kan beginnen. Lukt het niet om bij de training aanwezig te zijn, neem dan contact op met je trainer om je af te melden. Na afloop help je de trainer mee om de trainingsattributen op te ruimen.

 

Training voor de afdelingsparturen worden in overleg met de jeugd gegeven.

 

Leeftijdscategorie

De spelers worden op grond van hun leeftijd op 31 december van het voorgaande jaar ingedeeld in de volgende categorieën:

 

Categorie Leeftijd 
Welpenmeisjes en -jongens 9 jaar of jonger 
Pupillenmeisjes en -jongens 10 of 11 jaar 
Schoolmeisjes en -jongens 12 of 13 jaar 
Meisjes en jongens 14, 15 of 16 jaar 

 

Jeugdbestuur

 

In 2007 is door het bestuur van K.V. Jan Reitsma, Reduzum het jeugdbestuur ingesteld. Deze behartigd alle kaatsactiviteiten voor de jeugd in samenwerking met het bestuur.

 

Doel:

Het algemene doel is de jeugd van Reduzum en en omliggende dorpen te betrekken bij het kaatsen. Elk kind krijgt de gelegenheid het kaatsspel te leren. De kinderen die lid worden krijgen trainingen, wedstrijden en activiteiten aangeboden om zo de kaatssport met plezier te kunnen beoefenen. Er wordt naar gestreefd ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte/motivatie te begeleiden in de vereniging, op federatieniveau en op KNKB-niveau.

 

Het jeugdbestuur:

Annie van Dijk ( voorzitter)

 

Janneke Tijssen ( secretaris)
Andreas Moos

André Zijlstra

 

Margreet Vrieswijk