Voorzitter:

Sjoerd Hofstee

Tel:       06-51706897

E-mail:  shofstee@hotmail.com

 

 

 


(Extern)Penningmeester:

Ane Jan Anema

E-mail: info@anemasalaris.nl

 

 

 

Veldbeheer:

Frank Koopmans

Tel:      06-36201795

E-mail: ftkpms@gmail.com

 

 

 


Materiaalzaken:

Piet Brouwer

Tel:      0566-653679

E-mail: Piet_scheerenveen@hotmail.com
Secretaris:

Klasine Huistra

Tel:      0566-600890

E-mail: khuistra04@gmail.com


Beleid/Jeugdsponsoring/secretaris:

Joke van Eenenaam

Tel:      06-27390053

E-mail: j.eenenaam@chello.nl

 

 

 

Algemeen E-mail:

kvjanreitsma@gmail.com

Beloningsbeleid bestuur


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook hebben ze geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.