2023


28 mei Mantgum KNKB Jongens

2e Lars Tijssen
3e Jesse Vrieswijk


27 & 28 maaie Strjittekeatsen
Kabouters:

1e prijs Niels van Balen en Jelke de Haan

2e prijs Ilva Smit en Wisse Hijlkema 

 

Welpen:

1e p Winnaars Jelmer Roorda en Frâns de Boer 

2e p Winnaars Jelle van Dijk en Symke de Haan

1e p Herkansing Femke de Vries en Sybe Hof

2e p Herkansing Jort Bergsma en Margriet de Boer

 

Pupillen 

1e prijs Menne Wieling en Daam Noordenbos 

2e prijs Sanne van Dijk met haar maatje

 

Schooljeugd

1e prijs Sydo Hamstra 

2e prijs Trynke Nijman en Sale Jonker 


Dames:

1e prijs Janny Sjonger

2e prijs Ylse Zijlstra 

3e prijs Pietsje Pasma

4e prijs Yfke Terpstra

Heren:

1e prijs Thijs van Dijk en Sjoerd Hofstee

2e prijs André Zijlstra en Frederik van Dijk (Richard van Dijk viel in tijdens de finale)

3e prijs Sjoerd de Boer en Pieter Alberda

4e prijs Stefan vd Ley en Pieter Roorda


27 mei Mantgum Schooljeugd
1ste winaarsronde  Mark vd Weij 

2e prijs herkansing Trynke Nijman 


27 mei regiowedstrijd Irnsum. 

Welpenjongens

1e prijs winnaarsronde Pieter Hijlkema 

 

2e prijs winnaarsronde Jelmer Roorda

 

1e prijs herkansing Frâns de Boer 

 

2e prijs herkansing Jelle van Dijk 


26 mei Goeïnga regiowedstrijd

Pupillenjongens

3e prijs winnaarsronde Rindert Douma

1e prijs Herkansing Menne Wieling

Pupillenmeisjes 

3e prijs winnaarsronde Sanne van Dijk


21 mei 1ste Redúster Molenpartij
1e Werner Vermeulen, Auke Huistra en André Zijlstra


Zondag 21 mei 2023

KNKB Pupillen jongens Engelum (opstap)

3e prijs Jesse Moos

 
KNKB Jongens Holwerd

1e prijs Symen Miedema 


Vrijdag 19 mei 2023 Regiowedstrijd Raerd

Categorie Welpen jongens

1e prijs Bas vd Weij 

2e prijs Jelke vd Meulen 

1e prijs herkansing  Djurre Visser en Jelmer Roorda

Pupillen jongens 

2e prijs Jesse Moos

1e prijs Herkansing Rindert Douma 

Pupillen Meisjes

1e prijs Sanne van Dijk


Schooljeugd 

2e prijs Trynke Nijman en Mark vd Weij 


Donderdag 18 mei 2023

KNKB d.e.l. Vrouwenparochie Jongens

 

 

2e prijs Lars Tijssen 


14 mei
Marssum KNKB Jongens D.e.l
1ste herkansing Lars Tijssen


6 mei regiowedstrijd Grou

Pupillenmeisjes 

1e prijs Sanne van Dijk

Pupillenjongens 

2e prijs Menne Wieling ( geen beker, maar wel een dikke duim)

Schooljeugd

1e prijs Trynke Nijman 


7 mei KNKB
Reduzum Welpenmeisjes afdeling 

2e prijs Femke de Vries met haar maatje

Easterwierrum Pupillenjongens d.e.l. 

2e prijs Rindert Douma ( met een spannende finale van 5-5 6-6)

Sint Annaparochie Schoolmeisjes opstap

3e prijs Trynke Nijman 

Huizum Jongens d.e.l. 

1e prijs Lars Tijssen


30 april

Arum Welpenjongens 

1e prijs herkansing Bas vd Weij

Wommels Pupillenjongens 

2e prijs winnaarsronde Rindert Douma

1e prijs herkansing Jesse Moos 

Bolsward Pupillenmeisjes 

2e prijs winnaarsronde Sanne van Dijk

Wommels Schoolmeisjes 

1e prijs herkansing Trynke Nijman

Raerd Jongens 

1e prijs winnaarsronde Lars Tijssen 


27 april Keningskeatsen

Kabouters:

1e Prijs Ilva Smit 

2e prijs Marrit de Boer

Ere medaille 🥉  Jelke de Haan en Fenna Geartsje Fennema 

Welpen:

1e prijs Saar Korf met haar maat 😉

2e Prijs Sybe Hof en Suze Hijlkema 

3e Prijs Fedde Tabe Fennema en Leo Koopmans, Frâns de Boer, Pieter Hijlkema en Kije van Dijk 

(Door een foutje bij de telling heeft het bestuur besloten deze 3 jongens ook een 3e prijs te geven, hier hebben ze zeker recht op)

4e prijs  Jelle van Dijk en Jorik vd Meulen 


Pupillen 

1e prijs Sanne van Dijk en Famke Smit 

2e prijs Doutsen Postma en Menne Wieling 

Schooljeugd 

1e prijs Jesse Vrieswijk en Jesse Moos 

2e prijs  Trynke Nijman en Sydo Hamstra.

 

Heren A

1e Jesper Tolsma en Bouke Andries Boersma

2e Johannes Gerben Brinksma en André Zijlstra

 

Heren B

1e Willem Fopma en Martijn van der Meulen

2e Folkert Boersma en Christiaan Hiemstra

 

Froulju

1e Janet Bokma en Anne Baukje Zijlstra

2e Anke Rinsma en Yfke Terpstra

3e Boukje Scheper en Janna Rinske Bokma