Technische Commissie (TC)

 

Elk jaar in januari wordt er een Technische Commissie samengesteld door het bestuur en jeugdbestuur. De Technische Commissie zal bestaan uit personen die geen belangenverstrengeling hebben met de jeugdleden, er wordt voorkeur gegeven aan onafhankelijke personen. De trainers kunnen bij de jeugdcommissie aangeven welke jeugdleden eventueel in aanmerking komen voor de afdelingsparturen.

 

De beslissing over de selectie van de jeugdleden die aan afdelingsparturen en KNKB wedstrijden mogen deelnemen, worden door de Technische Commissie genomen, hierover kan niet gediscussieerd worden.

 

Het bestuur en/of jeugdbestuur zal in het begin van het seizoen uitleg geven aan de jeugdleden hoe de Technische Commissie te werk gaat en waar op gelet wordt om in aanmerking te komen voor de afdelingsparturen.

 

Tijdens trainingen, regiowedstrijden en bij KNKB-wedstrijden zal er iemand van de Technische Commissie aanwezig zijn, om een goed beeld van de jeugdleden te krijgen.

 

Als de Technische Commissie een besluit heeft genomen zal dit overlegd worden met het jeugdbestuur en het bestuur. De jeugdcommissie en/of bestuur neemt contact op met de jeugdleden die mogen deelnemen aan de wedstrijden. Het jeugdlid beslist zelf of hij/zij wil meedoen, het is geen verplichting. Als het jeugdlid besluit om niet mee te willen doen, dan wordt de eerstvolgende op de lijst benaderd.

 

De Technische Commissie let op de volgende punten:

 

Functie

Een partuur bestaat uit drie personen. Binnen een kaatspartuur zijn vier functies te verdelen:

  • De 1e (voor best) en 2e (voor minst) opslag;
  • De posities voor en achter in het perk.

 

Kaatsniveau en kwaliteiten

De wijze waarop je een wedstrijd speelt kun je tactiek noemen. Belangrijk hierbij zijn inzicht, overleg en slimheid. Je gaat hierbij uit van een eigen (technische) mogelijkheden (jezelf en je partuur). Daarna kijk je of je rekening moet houden met de kwaliteiten van de tegenpartij.

 

Deelname aan kaatstrainingen

Er wordt vanuit gegaan dat de jeugdleden bij elke training aanwezig zullen zijn, zodat er naar een goede trainingsinzet bij trainingsopdrachten gekeken kan worden.

 

Deelname aan wedstrijden

Bij het kaatsspel zijn er veel verschillende spelregels, die bij aanvang vrij ingewikkeld overkomen bij jeugdleden. Door mee te doen aan regio- en KNKB-wedstrijden krijg je ervaring in de wedstrijdmentaliteit en de spelregels.

 

Sportief gedrag

Geschikte wedstrijdmentaliteit hebben:

  • Kunnen omgaan met succes en teleurstelling, lukken en mislukken voorsprong en achterstand, winst en verlies;
  • Voldoende concentratie hebben, kunnen omgaan met betere of mindere maten, tegenstanders en wedstrijdspanning, de aanwezigheid en beslissingen van scheidsrechters, keurmeesters en coaches accepteren.

 

Prestatie

Een hoge prestatiemotivatie betekent dat je hoge eisen stelt aan jezelf en geen genoegen neemt met een gemiddelde prestatie. Dit heeft als voordeel dat jij je grenzen verkent. Om gemotiveerd te blijven, moeten de doelen haalbaar, maar zeker niet te makkelijk zijn.