Jeugdbestuur


In 2007 is door het bestuur van K.F. Jan Reitsma Reduzum het jeugdbestuur ingesteld. Deze behartigd alle kaatsactiviteiten voor de jeugd in samenwerking met het bestuur.

 

Doel:

Het algemene doel is de jeugd van Reduzum en en omliggende dorpen te betrekken bij het kaatsen. Elk kind krijgt de gelegenheid het kaatsspel te leren. De kinderen die lid worden krijgen trainingen, wedstrijden en activiteiten aangeboden om zo de kaatssport met plezier te kunnen beoefenen. Er wordt naar gestreefd ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte/motivatie te begeleiden in de vereniging, op regio- en op KNKB-niveau.

 

Het jeugdbestuur:

Annie van Dijk ( voorzitter)

 

Janneke Tijssen ( secretaris)
Andreas Moos

Andre Zijlstra

Margreet Vrieswijk
Kirsten Jorritsma

Anique Veenje