Veld leggen


Nadat er voor een partij is geloot, wordt aan de veldcommissie doorgegeven hoeveel perken per categorie gelegd moeten worden.

 

Veldcommissie:

Johannes Roorda

Auke Huistra


Veldlegschema

Datum veld klaarleggen

Veldleggers

Koningskaatsen :26 april 19.00

Pieter Alberda, Jarig J Boersma, Theunis Hoekstra, Jelmer Lageveen

Eelke & Anne partij: 8 mei 19.00

Louw Adema. Bennie v Dijk, Simon Hoekstra, Sjouke vd Leij

Straatkaatsen:22 mei 19.00

Veldlegcommissie en bestuur

Jeugdfederatie: 28 mei 19.00

Wiebe B Bijker, Hans Brinksma, Hedzer Fennema, Willem Hofstra, Wiebe v Marrum

KNKB schooljongens-en meisjes; 19 juni 19.00

Douwe Anema, Jelte Bokma, Frederik v Dijk, Albert Hofstra, Stefan vd Leij, Jesper Tolsma

Ledepartij met Wijtgaard: 12 juni 19.00

Johan Bleeker, Jehannes G Brinksma, Siebe P Fennema, Martijn vd Meulen, Chris Hiemstra

Nachtkaatsen:2 juli 20.00

Allemaal, graag uur van te voren

Familiekaatsen met BBQ: 21 aug 19.00

Hendrik de Boer, Arie Broekstra, Rein Fluitman, Wessel Bergsma, Ronald vd Meulen

Verrassingspartij:28 aug 19.00

Boele de Vries, Evert Wieling, Wytse Erik Tijssen

1e Klasse KNKB heren & dames: 4 sept 17.00

Wilco Haarsma, Wilco de Boer, Meile Zijlstra, Hendrik de Jager, Hessel de Ree, Frank Vermeulen

Vrije federatie: 10 sept 19.00

Bauke A Boersma, Piet Brouwer, Jan Jorna, Lambertus de Ree, Pieter Roorda, Werner Vermeulen

Pearkekaatsen:11 sept 19.00

Eerde Anema, Germ Boersma, Remmelt Hoekstra, Wytse E Tijssen

Teatsen: 18 sept 19.00

Johan Dekens, Melle Fopma, Sjoerd de Boer, Mark van Dijk + commissie