Technische commissie


 

Selectie afdelingsparturen

De Technische commissie (TK) wordt samengesteld door het bestuur van KV Jan Reitsma. Deze commissie is belast met de taak om de selectie te maken van (jeugd)leden die in aanmerking komen voor de afdelingsparturen. Deze parturen vertegenwoordigen onze vereniging op KNKB en regiowedstrijden, NKís in verschillende leeftijdscategorieën. Het selectietraject voor de jeugd vindt plaats in het begin van het seizoen, start met een inventarisatie van voorselectie TK, wordt gekeken naar plezier, beschikbaarheid, resultaten vorig jaar en trainingsarbeid. Na een trainingsmoment zal TC een keuze maken wie in aanmerking komt om voor Reduzum uit te komen.


Beleidsplan en gedragscode

Op onze website is ook ons beleidsplan voor de komende jaren te vinden. Daar willen we komend jaar nog verder aan werken. Er staat al veel te lezen hoe de (jeugd)zaken georganiseerd zijn. Best eens goed dit te bekijken! Dit jaar willen we aandacht geven aan gedrag rond, langs en buiten het veld. Vorig jaar bij het aanstellen van onze nieuwe vertrouwenspersoon, dhr. Nijman, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat we hier toch meer mee naar buiten moeten komen. Op onze website hebben we een gedragscode staan, waar wij als bestuur en vereniging voor staan en willen staan. In het kort komt het hier op neer:

  1. Behandel anderen zo u zelf ook behandeld wil worden.
  2. Houd respect voor je maten, de tegenpartij, trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, vrijwilligers en natuurlijk het publiek.
  3. Wees zuinig op en met materiaal van de club, zoals spel van anderen.
  4. Helpen met klusjes als veldleggen, kantinediensten, schoonmaken, opruimen, keurmeesteren, een jeugdwedstrijdje begeleiden, bloklopen zijn zeer belangrijk en is de gewoonste zaak van de wereld. Met z'n allen is de grote bult werk zo aan de kant! 
  5. Als je vindt dat er dingen gebeuren zoals gezegd worden die niet aan bovenstaande punten voldoen, mag je diegene erop aanspreken en ook melden bij het bestuur. Het lijkt heel wat, maar het is eigenlijk heel gewoon en normaal. Veel kaatsplezier met z'n allen!

Marjanne Rinsma
Anke Rinsma
Wiebe Minnesma