Kantinedienst


Kantinedienst is niet ingewikkeld, maar wel noodzakelijk voor een zeer geslaagde kaatsdag. De meesten hebben het ook wel eens gedaan, voor sommigen is het nieuw. Wat houdt het in? Het komt ongeveer op het volgende neer: 

  • Het bestuur opent de kantine. Genoeg koffie zetten voor de eerste gasten en zorgen dat de kantine uitnodigend klaar is. 
  • Pinapparaat opstarten. 
  • Al het aanbod van de kantine klaarmaken, verkopen en natuurlijk afrekenen
  • Als het nodig is koelkasten aanvullen en denk om de koffie
  • Laatste schift ruimt kantine en kleedkamers mee op en levert het veegschoon op
  • Bestuur sluit mee af

datum

partij

tijdblok

Wie

27 april

Keningskeatsen

12:30-14:30

Siebe Fennema

 

 

14:30-16:30

Ria Noordenbos

 

 

16:30-ein

Jan de Boer

20 maaie

KNKB junioaren manlju en froulju

16:30-19:00

Evert Wieling

 

 

   

 

 

19:00-ein

Johan Bleeker

22 maaie

Eelke & Anne partij

12:30-14:30

Nynke Brinksma

 

 

14:30-16:30

Sido de Schiffart

 

 

 

 

 9 juni

KNKB junioren heren en dames

18.30-19.00
19.00- einde

Evert Wieling
Johan Bleeker

15 july

Nachtkeatsen

20:30-22:30

Klaas Hof

 

 

22:30-00:30

Lútsen Zijlstra

 

 

00:30-ein

Wilco de Boer en bestjoer

28 aug

Famyljekeatsen mei BBQ

12:30-14:30

Ranil Korf

 

 

14:30-16:30

Erik Jonker

 

 

16:30-ein

Sepkje Tiesema en bestjoer

4 sept

1e klasse KNKB manlju en froulju

09:00-13:15

Albertine Mulder, Tineke Dijkstra

 

 

13:15-15:45

Laurens Hiemstra, Chris Hiemstra

 

 

15:45-ein

Wiebe van Marrum, Jelmer Lageveen

18 sept

Teatsen

10:00-12:30

Duko Kooistra

 

 

12:30-14:30

Sipke Riemersma, Iris van Dijk

 

 

14:30-ein

Baukje Heeringa, Nynke Boersma

       
       
       
       
 

Jeugd

   

datum

partij

tiidblok

wa

27 april

Keningskeatsen

10:00-12:30

Boele de Vries

29 maaie

Ferrassingspartij

10:00-12:30

Anneke Douma

18 juny

Regio/federaasje (del)

12:30-14:30

Atty Gietema, Janet Bokma

 

 

14:30-16:30

Debby Koot, Esther Elzinga

 

 

16:30-ein

Afke Zijlstra-Kuipers, Pietsje Pasma

20 aug

KNKB pupillen jonges A+B klasse

09:15-12:00

Bouke A. Boersma, Germ Boersma

 

 

12:00-14:30

Jesper Tolsma, Anne B. Bloem

 

 

14:30-ein

Mark van Dijk, Jelte Bokma

10 sept

Frije Federaasje (del)

12:30-14:30

Klaske Bokma, Boukje Scheper

 

 

14:30-16:30

Janna Bokma, Mark van Es

 

 

16:30-ein

Janna R. Bokma, Mirte Wijnstra