Wedstrijd agenda 2017

April          

Datum

Woansdei 27 april

 

Maaie

Datum

Snein 7 maaie

 

 

Juny

Datum

Snein 4 juny

Snein 11 juny

 

July

Datum

Snein 2 july 

Sneon 15 july

 

Augustus

Datum

Snein 27 augustus

 

Septimber          

Datum 

Snein 3 septimber

 

 

Snein 10 septimber 

 

Oanfang

13:00 Keningskeatsen Ledepartij

 

 

Oanfang

13:00 2e Ledepartij Transportbedrijf Bakker

 

 

Oanfang 

13:00 Strjittekeatsen Cafe Bar de Welp

13:00 Ledepartij Xelvin

 

 

 

Oanfang 

13:00 Ledepartij Eetcafe It Goede

21:00 Nachtkeatsen Qlubb

 

 

Oanfang

10:00 Doarpspartij

 

 

Oanfang

10:00 Merkepartij Langeberg Schoonmaakorganisatie/ Anonieme Sponsor

 

13:00 Pearkekeatsen Electra Technisch Bedrijf