Merkepartij 2016

 

Wauw, wat een topdag! Zo veel mensen die vandaag voor de kaatsvereniging klaar hebben gestaan, ik heb ze niet geteld maar denk wel rond de 100 vrijwilligers ( incl. de jeugd), niet te geloven!

Wat kunnen we met z'n allen toch veel bereiken en wat geeft dat als bestuur toch een kick. Dit jaar ook nog samen met de korfbalvereniging gebruik kunnen maken van het hele sportveld. Plaatje was compleet naar mijn gevoel..

Hieronder de uitslagen van deze mooie dag, Anton Langeberg en Anonieme sponsor ontzettend bedankt!

 

Reduzum | Heren eerste klasse

1e prijs Chris Wassenaar | Michel van der Veen (vervangt Tjitte Bonnema) | Arie den Breejen

2e prijs Jelte Pieter Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Evert Pieter Tolsma

3e prijs Enno Kingma | Jouke Bosje | Erwin Zijlstra

 

Reduzum | Dames eerste klasse 

1e prijs Roelie Kroondijk | Martine Tiemersma | Martzen Deinum

2e prijs Selma van der Molen |Jeska Terpstra | Kim Dijkstra

3e prijs Sjoukje Stuiver | Anneke Smid | Aletta van Popta

3e prijs Michelle Bruinsma | Mariska Hoogland | Annelien Broersma

 


28 augustus Doarpspartij

 

Afgelopen zondag hebben we een mooie "doarpspartij" gehad, de prijswinnaars:

 

Bij de dames hebben Trea v/d Ley, Jitsina v/d Bogert ( koningin) en Gerda Huisman de eerste prijs gewonnen.

 

Bij de heren A + dame: Sjoerd de Boer, Leila Moufakkir ( koningin) en Hans Brinksma,

 

Bij de heren B: Hendrik Zijlstra, Werner Vermeulen ( koning) en Simon Hoekstra.

 


Reduzum, 6 september 2015

 

De “Merke partij” werd dit jaar op een prachtige locatie gehouden, zoals Sjouke het al in zijn voorwoord benoemde “de Arena” van Reduzum. De terp, mooi centraal, tussen de woningen en achter Café Bar de Welp.

 

Langeberg Schoonmaakorganisatie, Anton kon net als vorig jaar, niet bij zijn eigen partij aanwezig zijn vanwege de “Strongmanrun”. Anton heeft weer een topprestatie neergezet, net als de 21 partuur 1e klas heren kaatsers. Ja, 21 partuur omdat er drie partuur op de lijst geschorst zijn vanwege een afgekeurde kaatswant.

 

Voor deze parturen is er een ledenpartij “De Afgekeurde Kaatswant” georganiseerd.

Ronald Talsma stelde de eerste prijs beschikbaar voor deze ledenpartij en de kransencommissie heeft drie extra kransen gemaakt. Sjoerd de Boer stelde de prijs voor “de boppeslachen “ beschikbaar.

 

De keurmeesters, scheidsrechters, blokje lopers en telegrafisten staan en zitten klaar;

 

de “ Merkepartij” kan beginnen.

 

De 1e klas heren gaan meteen het veld op, de kaatsers van de ledenpartij blijven staan totdat de eerste partij is gespeeld. Daarna konden de 1e klas heren op vier perken verder kaatsen waardoor er één perk vrij kwam voor de ledenpartij.

 

De kaatspartijen verliepen soepel, helaas kwamen niet alle blokje lopers en telegrafisten elkaar aflossen waardoor er een aantal kinderen, 4 uren achtereen op de telegraaf moesten zitten en blokjes moesten lopen. De kinderen die niet voor hun verantwoordelijkheden zijn weggelopen, willen wij graag ontzettend bedanken!

 

Iedereen die zich als vrijwilliger heeft ingezet voor deze partij en alle andere partijen het afgelopen seizoen, willen wij ontzettend bedanken. Er kan geen partij georganiseerd worden zonder vrijwilligers, jullie zijn ontzettend belangrijk voor ons. Hopelijk mogen wij volgend seizoen weer een beroep op jullie doen.

 

De prijswinnaars van “De Afgekeurde Kaatswant” zijn:

 

Alfred Postma

Willem Fopma

Sjoerd de Boer

 

De prijswinnaars van de KNKB wedstrijd zijn: 

1e  prijs

Enno Kingma ( koning)

Pieter Jan Plat

Jouke Bosje

2e  prijs

Chris Wassenaar

Tjitte Bonnema

Arie den Breejen

3e  prijs

Dirk-Yde Sjaarda

Bauke Dijkstra

Jan SchurerDe foto's zijn door Sandra Jorna gemaakt.