2022


30 juli: Jesse Moos de 1e prijs met de regiowedstrijd in Sneek.


25 juli
KNKB Schooljongens A klasse Harlingen

- 1e prijs, Lars Tijssen, hij werd ook gekozen als koning. 

* Regiowedstrijd Weidum pupillen jongens 

- 2e prijs Jesse Moos 

* Regiowedstrijd IJLST

- 1e prijs Jongens Lars Tijssen 

- 2e prijs Schooljongens Jesse Vrieswijk 

- 1e prijs Pupillen Jongens Jesse Moos 

* KNKB Schooljongens B Achlum

- 1e prijs Thijs van Dijk

* Regiowedstrijd Wommels 

- 1e prijs herkansing pupillen jongens  Rindert Douma. 


3 juli

KNKB Schooljongens A klasse 2e prijs Lars Tijssen

KNKB Schooljongens B klasse 1e prijs Jesse Vrieswijk

 2 juli

Regio wedstrijd Lollum Waaksens Pupillen 

1e prijs Trynke Nijman 

1 juli

Regio wedstrijd Jongens 
1e prijs Lars Tijssen

25 juni

Regiowedstrijd Huns pupillen meisjes

2e prijs Trynke Nijman 

Pupillen Jongens 

1e prijs Rindert Douma

2e prijs Jesse Moos

19 juni Jirnsum

 

3e Sanne van Dijk, via de opstap

18 juni Balk KNKB

1ste Rindert Douma 


Straatkaatsen Uitslagen:
Beginnerswelpen
1e prijs Leo Koopmans
2e prijs Jelmer Roorda

Welpen
1e prijs Sanne van Dijk en Simone Korf
2e Prijs Femke de Vries en Sybe Hof
3e prijs Djurre Kooistra en Jelle van Dijk
4e prijs Famke Smit en haar maatje
Pupillen
1e prijs Trynke Nijman en Doutsen Postma
2e prijs Jesse Moos en Ids Hof.

Dames:
1ste Esther Elzinga & Sandra Jorna
2e Afke Kuipers & Trea van der Ley
3de Janna Bokma & Janet Bokma
Heren B:
1ste Piet Brouwer & Wilco de Boer
2e Willem Heeringa & Johan Bleeker
1e verl. Laurens Hiemstra & Germ Boersma
2e verl. Ranil Korf & Willem Hofstra
Heren A:
1ste Pieter Roorda & Mark van Dijk 
2e Pieter Alberda & Willem Fopma


6 juni 2022

 Regio Irnsum

1e prijs Lars Tijssen, Schooljongens

2e prijs Trynke Nijman, Pupillen

KNKB pupillen Morra

2e prijs verliezersronde Jesse Moos

KNKB Schooljongens Lollum

1e prijs Jesse Vrieswijk

1e prijs verliezersronde Lars Tijssen

KNKB Jongens Pingjum opstap

2e prijs Simon Sjouke Zijlstra


regio kaatsen in Raerd. Trynke Nijman 2e prijs
Zaterdag regio Easterwierum. Rindert Douma 1ste prijs. 


29 mei Verrassingspartij:

Superhelden 

1e prijs Sybe Hof

2e prijs Saar Korf

Keatshelden

1e prijs Jelle van Dijk en Menne Wielin

2e prijs Sanne van Dijk, Famke Smit en Janne Marij Jonker.

Sporthelden

1e prijs Jesse Moos 

2e prijs Trynke Nijman 


21 mei Regiowedstrijd Grou

1e prijs Sanne van Dijk (welpen meisjes)

1e prijs Jesse Moos (pupillen jongens)

1e prijs Trynke Nijman (pupillen meisjes)

Regiowedstrijd Boazum

1e prijs Trynke Nijman (pupillen meisjes)

Regiowedstrijd Jorwert

1e prijs Simon Sjouke Zijlstra (jongens)


8 mei KNKB pupillen del
 Jesse Moos 3e prijs in de verliezersronde


7 mei
Regio Huizum

2e pupillen jongens - Meinte Miedema 


5 mei
Regiokaatsen IJsbrechtum
1e - Lars Tijssen (schooljongens)
1e - Jesse Moos (pupillenjongens).
2e - Jesse Vrieswijk


30 april Regio Akkrum
2e-Meinte Miedema in de categorie pupillen en Sanne van Dijk bij de welpen. 


27 april Keningskeatspartij
Beginnerswelpen

1e prijs Jelke vd Meulen

2e prijs Sybe Hof

Saar en Jorik kregen een medaille

Welpen

1e prijs Jeroen van Dijk en Famke Smit

2e prijs Djurre Kooistra en Simone Korf

3e prijs Sanne van Dijk en Suze Hijlkema

4e prijs Daam Noordenbos en Frâns de Boer 

Pupillen

1e prijs Meinte Miedema en Jent Kooistra 

2e prijs Trynke Nijman en Ids Hof.

 

 

Dames

1 ste Anke Rinsma en Janny Sjonger

2e Janna Bokma en Janna Rinske Bokma  

Heren B

1ste Thijs van Dijk en Piet Brouwer 

2e Jesse Vrieswijk en Laurens Hiemstra

Heren A

1ste Werner Vermeulen en Sjoerd Hofstee 

2e Simon Sjouke Zijlstra en Symen Miedema