Wedstrijdagenda 2019

April          

Datum

Snein 14 april

Sneon 27 april 

 

Maaie                 

Datum

Sneon 11 maaie

 

Snein 12 maaie

Sneon 18 maaie

Sneon 25 maaie

Freed 31 maaie

 

 

 

Juny          

Datum

Sneon 8 juny

Snein 9 juny

Freed 14 juny

Sneon 15 juny

Freed 21 juny

Sneon 22 juny

Freed 28 juny

Sneon 29 juny

 

 

 

July           

Datum

Sneon 6 july

 

 

 

Augustus           

Datum 

Snein 4 augustus

 

 

Septimber          

Datum 

Sneon 14 septimber 

 

 

 

 

Oanfang

13:00 Iepening keatsseizoen

10:00 Keningskeatsen jeugdpartij Xelvin

 

 

Oanfang

13:30 Federaasje wedstriid d.e.l. Reduzum Montage Markt Sjoerd de Boer

10:00 Ledewedstriid jeugd mei Wytgaard

13:30 Federaasje wedstriid d.e.l. Grou

13:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Huizum

12:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Raerd

 

 

 

 

Oanfang

13:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Jirnsum

10:00 Strjittekeatsen Café bar de Welp

17:30 Federaasje ofdieling Raerd

13:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Wergea

17:30 Federaasje ofdieling LKC

13:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Goutum

17:30 Federaasje ofdieling Grou

13:00 Federaasje wedstriid d.e.l. Jobbegea

 

 

 

 

Oanfang

17:30 Federaasje wedstriid d.e.l. Akkrum

 

 

 

 

Oanfang

13:00 Muorrekeatstoernoai Talsma Schilderwerken

 

 

Oanfang

13:00 Frije Federaasje