Elk seizoen wordt er door een aantal vrijwilligers trainen gegeven aan de jeugdleden. De trainingen zijn voor de welpen tot de schooljeugd op maandagavond en voor de jongens en meisjes op woensdagavond. De training is onder algemene leiding van André Zijlstra tel: 0566-600821 of 06-29201312

 

De trainers 2017

Leila J. Moufakkir

Anne B. Bloem

Jitsina v.d. Bogert

Wiebe Minnesma

Douwe Anema

Anke Rinsma

Sjoerd Hofstee

Willem Heeringa

Hans Brinksma

Reserve: André Zijlstra en Marco Zijlstra

 

De trainingen beginnen om 18:30 uur.

 

Probeer altijd een kwartier voor de training aanwezig te zijn zodat de training op tijd kan beginnen. Lukt het niet om bij de training aanwezig te zijn, neem dan contact op met je trainer om je af te melden. Na afloop help je de trainer mee om de trainingsattributen op te ruimen.

 

Training voor de afdelingsparturen worden in overleg met de jeugd gegeven. Peter Tolsma heeft aangeboden om met zijn team Puur Passie de parturen te trainen op de donderdagavond.