17 januari 2016

Eerste NK Wall Ball jeugd dubbels in Franeker

 

Voor de eerste keer organiseerde de KNKB het NK Wall Ball voor dubbels voor de jeugdcategorieën. Met 40 tweetallen verdeeld over zes categorieën ( 13-, 15-, en 17- voor jongens en meisjes) is in de Trije in Franeker gestreden voor de nationale titels. In totaal zijn er ongeveer 100 wedstrijden gespeeld. Via poulewedstrijden of een dubbele competitie, gespeeld tot 11 punten wachtten de winnaars een felicitatie van Hans Wassenaar.

 

Opvallend was dat de twee tweetallen die zich voor twee categorieën hadden aangemeld ook in de beide categorieën een prijs wonnen. Fiera de Vries en Corrie Kroondijk wonnen hun eigen categorie ( 13 jaar en jonger) en ook het zilver in de categorie 15 jaar en jonger. Pieter-Jan Leijenaar en Karel Monfils maakten het helemaal uniek. Ze wonnen het goud in beide categorieën, zowel in hun eigen leeftijdscategorie ( 15 jaar en jonger) als in de hoger categorie ( 17 jaar en jonger).

 

Wall Ball is razend populair bij de jeugd. Door de Wall Ball trainingen voor de jeugd bij o.a. Score Wallball, Dutch Wall Ball school en bij kaatsverenigingen, maar ook door het spelen van toernooien is het duidelijke zichtbaar dat de spelers vooruit gaan.

 

Het Wall Ball spel is laagdrempelig, attractief en intensief. Een heerlijke sport om te doen en om naar te kijken, voor jeugd maar zeker ook voor senioren.

 

Er waren twee deelnemers uit Reduzum die hier aan mee deden, Markus Heeringa en Leila Moufakkir.

 

Helaas was Markus er voor de prijzen af, maar Leila had samen met Anne Monfils de 1e prijs bij de meisjes 17 jaar en jonger.

 

Uitslag:

 

Meisjes 13 jaar en jonger

1e prijs: Fiera de Vries en Corrie Kroondijk

2e prijs: Roelie Kroondijk en Rixt Fokkema

 

Jongens 13 jaar en jonger

1e prijs: Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma

2e prijs: Allard van Wigcheren en Mark Minnesma

 

Meisjes 15 jaar en jonger

1e prijs: Silke Heinsma en Annet de Haan

2e prijs: Fiera de Vries en Corrie Kroondijk

 

Jongens 15 jaar en jonger

1e prijs: Pieter-jan Leijenaar en Karel Monfils

2e prijs: Jasper Jager en Jelle Cnossen

 

Meisjes 17 jaar en jonger

1e prijs: Leila Moufakkir en Anne Monfils

2e prijs: Simona Kootstra en Hiske Zeinstra

 

Jongens 17 jaar en jonger

1e prijs: Pieter-Jan Leijenaar en Karel Monfils

2e prijs: Tjisse Poelstra en Ids Poelstra 


Uitslag Kippetjespartij 2015

 

1e prijs

Jildou Felkers/Andrea Kroes

Leila Moufakkir

Fenna Kramer


https://youtu.be/YV_rmQHLQsA

 


Hitzum: Onder fantastische weersomstandigheden waren de meisjes op 1 augustus 2015 te gast bij kaatsvereniging "De Eendracht" te Hitzum. Zij organiseerden voor de 16e keer "De Ald Meiers" een afdelingswedstrijd voor de meisjes van 14-16 jaar. Deze wedstrijd is in 2000 ontstaan door samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. Naast de eer die inmiddels met deze partij gepaard gaat, zijn er hele mooie prijzen te winnen. Alle winnaars ontvangen een luxe horloge, de eerste prijs bestaat uit gouden klokjes. Voor hen is er als klapstuk natuurlijk de wisselprijs "De Sulveren Pong", voorstellende een beurs, aangeboden door de families Winsemius en Fockema Adreae, nazaten van oud-landpachters (Meiers) in Hitzum. De prijzen werden op het einde van de dag uitgereikt door CvK provincie Friesland de heer John Jorritsma. Een Friese mistery guest reikt altijd de kransen uit aan de winnaressen. Samen met de Jong Famme Partij in Mantgum, het NK Dames van de KNKB en de Frouljus PC in Weidum behoort het tot de 4 wedstrijden die mee tellen voor de "De 4 wimpels". 

 

De vereniging had weer alle registers open getrokken. In een prachtig aangeklede arena en op een veld zo vlak als een biljartlaken kruisten in totaal 27 afdelingsparturen deze dag met elkaar de degen op weg  naar de kransen en de prachtige wisselprijs "De Sulveren Pong". De dames die deze wedstrijd eenmaal hebben gewonnen zijn daarna uitgesloten van deelname en de verenigingen mogen maar maximaal 1 partuur afvaardigen. De lijst telt deze editie maar liefst 5 partuur meer dan in 2014 een prachtig resultaat. De meisjes haalden van de eerste omloop alles uit de kast om richting de finale te komen want er dienden deze dag heel wat eerste op de 6-6 beslist te worden. Om de wedstrijd vlot te laten verlopen waren er 5 perken neergelegd. Onder leiding van de heren W. Postma en E. van Wier werden de eerste ballen richting het perk gebracht door de opslagers om klok slag 10:00 uur. Vooraf gaand aan de wedstrijd moesten alle dames zich met het verengingsvaandel om 9:00 uur al in Hitzum melden want zij gingen om 9:30 uur met het korps De Harmonie uit Beetgum voor op eerst een rondje door het dorp. Nadat iedereen was aangekomen op het veld en het Fries volkslied was gespeeld werden alle parturen op de foto gezet en daarna kon de strijd beginnen.

 

Het werd een fantastische kaatsdag in Hitzum gelijk al op de eerste omloop werden er diverse partijen pas op de 5-5 beslist. De eerste op het lijstje van krakers in Hitzum was de ontmoeting tussen partuur Wjelsryp met Tineke Greidanus en Sandra Hofstra en de formatie van Reduzum met Leila Janneke Moufakkir, Anne Baukje Bloem en Jitsina van der Bogert. De bliksemstart is er voor partuur Leila Janneke, zij nemen gelijk het initiatief in handen en slagen er in om gelijk afstand te nemen via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. De strijd lijkt dan op te laaien als ook Tineke en Sandra hun eerste bordje weten binnen te halen maar het krachtsverschil is op dat moment te groot en partuur Wjelsryp komt op dat moment een 3e dame te kort maar ze weigeren de handdoek te werpen. Het eerste bordje lijkt echter niet genoeg om het tij te doen keren want Reduzum lijkt op weg naar de volgende  lijst als zij als eerste het verschil verder en verder doen oplopen via de 1-4 naar zelfs 1-5. De overwinning lijkt binnen handbereik maar onder leiding van Sandra geeft Wjelsryp de strijd niet op en komen langzaam maar zeker eerst voor eerst dichter en dichter bij via de 2-5 wordt het zelfs 3-5. Nog steeds lijkt er niets aan de hand voor partuur Reduzum. Maar er lijkt zand in de machine te zitten van Leila Janneke, Anne Baukje Bloem en Jitsina van der Bogert want zij slagen er maar niet in om de draad weer op te pakken zien het verschil verder en verder terug lopen. Sandra en Tineke weten een 4e eerste en zelf een 5e eerste aan de telegraaf te hangen waardoor de strijd weer compleet open te liggen. Ondanks die zeer grote achterstand weet Sandra hun partuur naar de volgende omloop te loodsen als zij de kaats weet te passeren op de 5-5 62 en daarmee bereiken zij als nog ondanks de grote achterstand de volgende omloop.