De boekhouding wordt na de jaarafsluiting gecontroleerd door de kascommissie.

 

Kascommissie 2017:

Willem Heeringa

Jelle Roorda